امکان جدید و رایگان وبلاگ مبایل پی سی :

کد خوشامد گوی به کاربران با نام خود انان برای
دریافت کد بر روی ادامه مطلب کلیک کنید ........

<div style="border: 1px dashed Gray; padding: 5px"><script type="text/javascript">
document.write("سلام ");
document.write(prompt("نام شما چیست?","نام خود را وارد کنید"));
document.write(". به این وبلاگ خوشامدید");
<script><a href="http://mobailpc.mihanblog.com/post/324">در یافت کد خوشامد گوی</a></div>